Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 12285
Tin tức - Sự kiện
Kế hoạch họp HĐSP tháng 4 (năm học 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 4 (năm học 2018 - 2019)

kế hoạch họp chuyên môn tháng 2 năm học (2018-2019)

kế hoạch họp chuyên môn tháng 2 năm học (2018-2019)

kế hoạch họp chuyên môn tháng 1 năm học (2018-2019)

kế hoạch họp chuyên môn tháng 1 năm học (2018-2019)

kế hoạch họp chuyên môn tháng 12 năm học (2018-2019)

kế hoạch họp chuyên môn tháng 12 năm học (2018-2019)

Nhà trường
KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 11 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 11 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

Mời tất cả CB GV CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 13h30 ngày...

Trao cờ lưu niệm

Ngày 22/4/2018 được sự cho phép của LĐLĐ quận Ô Môn công đoàn...

Mời tất cả CB GV - CNV họp HĐSP lúc 13h30 ngày 4/1/2018

Đảng - Đoàn thể
Trao cờ lưu niệm

Ngày 22/4/2018 được sự cho phép của LĐLĐ quận Ô Môn công đoàn...

Sinh hoạt chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chiều ngày 19/10/2017 Công đoàn cơ sở trường THCS Ngô Quyền tổ chức...

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Ban thanh tra nhân dân ra mắt

Ngày 20/10/2016 Trường THCS Ngô Quyền tổ chức HN cán bộ công chức...