Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

Họp HĐSP T2 2018

Ngày 03/03/2018, 10:21
Họp HĐSP T2 2018

NỘI DUNG

1) Nhận công tác tháng 01 và triển khai phương hướng công tác tháng 02/2018.

2) Thảo luận.

3) Kết luận của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
Trần Văn Đường