Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

HOP HĐSP THÁNG 01/2018

Ngày 03/01/2018, 22:20
Mời tất cả CB GV - CNV họp HĐSP lúc 13h30 ngày 4/1/2018

NỘI DUNG

1) Nhận công tác tháng 12 và triển khai phương hướng công tác tháng 01/2018.

2/ Sơ kết học kỳ I năm học 2-17-2018

3) Thảo luận.

4) Kết luận của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
Trần Văn Đường