Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

HOP HĐSP THÁNG 12/2017

Ngày 07/12/2017, 06:14
Mời tất cả GV CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 13h30, ngày 7/12/2017

1) Nhận công tác tháng 11 và triển khai phương hướng công tác tháng 12/2017.

2) Thảo luận.

3) Kết luận của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
Trần Văn Đường