Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

HỌP HĐSP THÁNG 3 2018

Ngày 03/03/2018, 10:14
Mời tất cả CB GV - CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP vào lúc 13h30 ngày 03/3/2018

1) Nhận định công tác tháng 02 và triển khai phương hướng công tác tháng 3/2018.

2) Nhận định chuyên môn công tác tháng 02 và phương hướng công tác tháng 3;

3) Nhận định Công đoan công tác tháng 02 và phương hướng công tác tháng 3;

4) Ban CSVC nhận định công tác tháng 02 và phương hướng công tác tháng 3;

5) Bộ phận  Đoàn Đội nhận định công tác tháng 02 và phương hướng tháng 3;

6) Thảo luận.

7) Các bộ phận giải trình các vấn đề đặc ra và kết luận của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
Trần Văn Đường