Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

HỌP HĐSP THÁNG 4 2018

Ngày 11/04/2018, 22:34
Mời Tất cả CBGV -CNV Trường THCS Ngô Quyền họp HDSP T4 lúc 13h30 ngày 12/04/2018

1) Nhận định công tác tháng 3 và triển khai phương hướng công tác tháng 4/2018.

2) Nhận định chuyên môn công tác tháng 3 và phương hướng công tác tháng 4;

3) Nhận định Công đoan công tác tháng 3 và phương hướng công tác tháng 4;

4) Ban CSVC nhận định công tác tháng 3  và phương hướng công tác tháng 4;

5) Bộ phận  Đoàn Đội nhận định công tác tháng 3 và phương hướng tháng 4;

6) Thảo luận.

7) Các bộ phận giải trình các vấn đề đặc ra và kết luận của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
Trần Văn Đường