Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

HỌP HĐSP THÁNG 4

Ngày 29/03/2017, 10:58
Mời tất cả CBGV - CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 13h30 ngày 30/3/2017.

1) Nhận định việc thực hiện công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4/2017;

2)Thảo luận;

3) Kết luận của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
Trần Văn Đường