Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

HỌP HĐSP THÁNG 5 2018

Ngày 08/05/2018, 11:31
Mời tất cả CB GV CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 14h00 ngày 8/5/2018.

1) Nhận định việc thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2018;

2)Thảo luận;

3) Kết luận của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
Trần Văn Đường