Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

HỌP HĐSP THÁNG 6,7

Ngày 24/05/2018, 11:42
Mời tất cả CB GV CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 13h30 ngày 24/5/2018.

NỘI DUNG

1) Nhận định công tác tháng 5 và triển khai phương hướng công tác tháng 6, 7/2018.

2) Thảo luận.

3) Kết luận của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
Trần Văn Đường