Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

HỌP HĐSP THÁNG 9

Ngày 07/09/2017, 13:01
MỜI TẤT CẢ CBGV - CNV Trường THCS Ngô Quyền họp hội đồng sư phạm lúc 13h30 ngày 7/9/2017
MỜI TẤT CẢ CBGV - CNV Trường THCS Ngô Quyền họp hội đồng sư phạm lúc 13h30 ngày 7/9/2017
Tập tin đính kèm:
TRẦN VĂN ĐƯỜNG