Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 5

Ngày 02/05/2017, 16:34
1) Nhận định việc thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2017; 2)Thảo luận; 3) Kết luận của Hiệu trưởng.

Mời CBGV - CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP tháng 5 lúc 13h30 ngày 03/4/2017 với các nội dung sau:

1) Nhận định việc thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5/2017;

2)Thảo luận;

3) Kết luận của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
Trần Văn Đường