Danh mục tin
Chi tiết tin
Kế hoạch họp HĐSP tháng 12 - năm 2018

Kế hoạch họp HĐSP tháng 12 - năm 2018

KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 11 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 11 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 10 (năm học 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 10 (năm học 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 10 (năm học 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 10 (năm học 2018 - 2019)

Lễ tổng kết năm học 2017 - 2018

Ngày 29/5/2018 được sự cho phép của cấp lãnh đạo, thầy và trò trường THCS Ngô Quyền long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2017 – 2018.

HỌP HĐSP THÁNG 6,7

Mời tất cả CB GV CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 13h30 ngày 24/5/2018.

THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN CHÀO MỪNG 30/4

Ngày 22/4/2018 được sự cho phép của LĐLĐ quận Ô Môn công đoàn truong THCS Ngô Quyền tổ chức giải thi đấu bóng chuyền chào mừng ngày 30/4.

HOP HĐSP THÁNG 01/2018

Mời tất cả CB GV - CNV họp HĐSP lúc 13h30 ngày 4/1/2018

KE HACH THANG

KE HACH THANG