Tin tức - Sự kiện
Kế hoạch họp HĐSP tháng 2 (năm học 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 2 (năm học 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 1 (năm học 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 1 (năm học 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 1 (năm 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 1 (năm 2019)

kế hoạch họp chi bộ tháng 1 (năm học 2019)

kế hoạch họp chi bộ tháng 1 (năm học 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 12 - năm 2018

Kế hoạch họp HĐSP tháng 12 - năm 2018

KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 11 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 11 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 10 (năm học 2018 - 2019)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 10 (năm học 2018 - 2019)

Lễ tổng kết năm học 2017 - 2018

Ngày 29/5/2018 được sự cho phép của cấp lãnh đạo, thầy và trò trường THCS Ngô Quyền long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2017 – 2018.

HOP HĐSP THÁNG 01/2018

Mời tất cả CB GV - CNV họp HĐSP lúc 13h30 ngày 4/1/2018

HỌP HĐSP THÁNG 5 2018

Mời tất cả CB GV CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 14h00 ngày 8/5/2018.

HỌP HĐSP THÁNG 4 2018

Mời Tất cả CBGV -CNV Trường THCS Ngô Quyền họp HDSP T4 lúc 13h30 ngày 12/04/2018

Họp HĐSP T2 2018

Họp HĐSP T2 2018

HỌP HĐSP THÁNG 3 2018

Mời tất cả CB GV - CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP vào lúc 13h30 ngày 03/3/2018

Kế hoạch bộ môn tổ Anh văn (2017 - 2018)

Kế hoạch bộ môn tổ Anh văn (2017 - 2018)

Kế hoạch bộ môn tổ Văn - GDCD (2017 - 2018)

Kế hoạch bộ môn tổ Văn - GDCD (2017 - 2018)

Kế hoạch bộ môn tổ Thể dục - âm nhạc - mĩ thuật(2017 - 2018)

Kế hoạch bộ môn tổ Thể dục - âm nhạc - mĩ thuật(2017 - 2018)