Tin tức - Sự kiện
Trường THCS Ngô Quyền tổ chức tham quan, trải nghiệm cho học sinh (năm học 2022-2023)

Trường THCS Ngô Quyền tổ chức tham quan, trải nghiệm cho học sinh (năm học 2022-2023)

Quyết định vv thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 (Số: 04/QĐ-THCSNQ)

Quyết định vv thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 (Số: 04/QĐ-THCSNQ)

QĐ vv thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 (số: 03/QĐ-THCSNQ)

QĐ vv thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 (số: 03/QĐ-THCSNQ)

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023 (Số 06/KHTĐG-THCSNQ)

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023 (Số 06/KHTĐG-THCSNQ)

Công văn số 151/UBND về việc "đề nghị khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước, chuyên đề, đột xuất và tổng kết thực hiện nhiệm vụ hàng tuần"

Công văn số 151/UBND về việc "đề nghị khen thưởng các phong trào thi đua yêu nước, chuyên đề, đột xuất và tổng kết thực hiện nhiệm vụ hàng tuần"

Công văn phát động tết trồng cây xuân Qúy Mão 2023

Công văn phát động tết trồng cây xuân Qúy Mão 2023

TUYÊN TRUYỀN NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM

Sáng ngày 19/12/2022 nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2022) trong buổi sinh hoạt đầu tuần, đại diện của Hội cưu chiến binh quận Ô Môn và Hội cựu chiến binh phường Trường Lạc đã kết hợp với Ban giám hiệu Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền đã tổ chức...

Họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

Họp mặt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2022

Phương hướng phát triển chiến lược năm học 2020-2025

Phương hướng phát triển chiến lược năm học 2020-2025

Kế hoạch đội thiếu niên tiền phong 2022-2023

Kế hoạch đội thiếu niên tiền phong 2022-2023

LỊCH KIỂM TRA GHKI NĂM HỌC 2022-2023

LỊCH KIỂM TRA GHKI NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ 2022_2023

KẾ HOẠCH PHÁP CHẾ 2022_2023

HỌP HĐSP THÁNG 9 năm học 2021-2022

HỌP HĐSP THÁNG 9 năm học 2021-2022

Danh sách học sinh lớp 6A6

Danh sách học sinh lớp 6A6

Danh sách học sinh lớp 6A5

Danh sách học sinh lớp 6A5

Danh sách học sinh lớp 6A4

Danh sách học sinh lớp 6A4

Danh sách học sinh lớp 6A3

Danh sách học sinh lớp 6A3

Danh sách học sinh lớp 6A2

Danh sách học sinh lớp 6A2

Danh sách học sinh lớp 6A1

Danh sách học sinh lớp 6A1