Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 27989
Tin tức - Sự kiện
Kế hoạch họp HĐSP tháng 9 (năm học 2019 - 2020)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 9 (năm học 2019 - 2020)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 8 (năm học 2019 - 2020)

Kế hoạch họp HĐSP tháng 8 (năm học 2019 - 2020)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAI DOAN 2015-2020

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAI DOAN 2015-2020

Chung Tay Xây Dựng Văn Hóa An Toàn Nơi Làm Việc

Chung Tay Xây Dựng Văn Hóa An Toàn Nơi Làm Việc

Nhà trường
KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 11 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 11 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

Mời tất cả CB GV CNV trường THCS Ngô Quyền họp HĐSP lúc 13h30 ngày...

Trao cờ lưu niệm

Ngày 22/4/2018 được sự cho phép của LĐLĐ quận Ô Môn công đoàn...

Mời tất cả CB GV - CNV họp HĐSP lúc 13h30 ngày 4/1/2018

Đảng - Đoàn thể
Chung Tay Xây Dựng Văn Hóa An Toàn Nơi Làm Việc

Chung Tay Xây Dựng Văn Hóa An Toàn Nơi Làm Việc

Trao cờ lưu niệm

Ngày 22/4/2018 được sự cho phép của LĐLĐ quận Ô Môn công đoàn...

Sinh hoạt chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chiều ngày 19/10/2017 Công đoàn cơ sở trường THCS Ngô Quyền tổ chức...

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH