Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Tin tức - Sự kiện
Trường THCS Ngô Quyền tổ chức tham quan, trải nghiệm cho học sinh (năm học 2022-2023)

Trường THCS Ngô Quyền tổ chức tham quan, trải nghiệm cho học sinh...

Quyết định vv thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 (Số: 04/QĐ-THCSNQ)

Quyết định vv thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tự đánh giá chất...

QĐ vv thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 (số: 03/QĐ-THCSNQ)

QĐ vv thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023 (Số 06/KHTĐG-THCSNQ)

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023 (Số 06/KHTĐG-THCSNQ)

Thông Báo mới
phối hợp với WHO

phối hợp với WHO

audio ncov

audio ncov

CẨM NANG HỎI – ĐÁP THÔNG TIN VỀBỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA (nCoV)

CẨM NANG HỎI – ĐÁP THÔNG TIN VỀBỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG...

KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 11 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

KẾ HOẠCH HỌP HĐSP THÁNG 11 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

Đảng - Đoàn thể
Quay lại

Kế hoạch đội thiếu niên tiền phong 2022-2023

Ngày 01/11/2022, 10:29
Kế hoạch đội thiếu niên tiền phong 2022-2023
Kế hoạch đội thiếu niên tiền phong 2022-2023

HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẬN Ô MÔN

LIÊN ĐỘI THCS NGÔ QUYỀN

 

     Số: 01/KH-LĐTHCS NQ

 

       

 Trường Lạc, ngày 26 tháng 9 năm 2022

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi

Năm học: 2022 - 2023

 

 
 
 

 

 

Căn cứ Chương trình số 06-Ctr/HĐĐ ngày 21 tháng 9 năm 2022 về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 của Hội đồng Đội Quận Ô Môn;

Liên đội THCS Ngô Quyền xây dựng Kế hoạch hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM HỌC

                              Thiếu nhi Ô Môn

                                 Làm nghìn việc tốt

                                 Tiến bước lên Đoàn”

          * Bài hát chủ đề năm học

Thiếu nhi làm theo lời Bác (Nhạc và lời: Nhạc sĩ Mai Trâm)

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII; tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch hành động của Đội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Tổng kết phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2018 - 2022; xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đội trong giai đoạn mới.

3. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thiếu nhi; nhân rộng mô hình Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. Tập trung triển khai các mô hình trải nghiệm sáng tạo cho đội viên, nhi đồng bậc Tiểu học và trải nghiệm hướng nghiệp, định hướng giá trị cho đội viên bậc Trung học cơ sở.

4. Triển khai kế hoạch của thành phố về thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”. Tăng cường các giải pháp trang bị kỹ năng thực hành xã hội và kỹ năng phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

5. Tập trung bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng Đội cấp quận và phường.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

- Chỉ tiêu 1: 100% Chi đội tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

- Chỉ tiêu 2: 100% Chi đội tổ chức cho đội viên, thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ.

- Chỉ tiêu 3: 100% Chi đội thực hiện tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn theo hướng dẫn của thành phố.

­- Chỉ tiêu 4: 100% Chi đội có hoạt động hoặc công trình măng non chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

­- Chỉ tiêu 5: Hội đồng Đội quận có công trình măng non chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ XI và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Chỉ tiêu 6: Hội đồng Đội quận xây dựng ít nhất 01 mô hình hoặc có giải pháp nâng cao năng lực số cho thiếu nhi.

- Chỉ tiêu 7: Hội đồng Đội quận có mô hình hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho đội viên lớn.

- Chỉ tiêu 8: Hội đồng Đội quận tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ Chỉ huy Đội, Phụ trách Sao nhi đồng.

          IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP          

1. Triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Cần Thơ thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”

1.1. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”

- Các cấp bộ Đội nghiên cứu, đổi mới, da dạng hoá hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố và Nghị quyết Đại hội Đoàn quận Ô Môn về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, Kế hoạch hành động của Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố và tổ chức các hoạt động thiếu nhi thi đua chào mừng thành công Đại hội thông qua thực hiện các công trình, phần việc măng non, phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi của thiếu nhi.

-  Liên đội thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và nâng cao chất lượng sinh hoạt dưới cờ hằng tuần; hướng dẫn sinh hoạt chi đội, sinh hoạt sao nhi đồng định kỳ và sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm gắn với các hoạt động giáo dục, định hướng cho thiếu nhi các giá trị về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới.

-  Liên đội tuyên truyền về các phong trào truyền thống của Đội nhân kỷ niệm 75 năm phong trào Trần Quốc Toản, 65 năm phong trào Kế hoạch nhỏ, 60 năm phong trào Nghìn việc tốt. Đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” trong các Liên đội trường Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong các Liên đội trường Trung học cơ sở chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, “Bác Hồ với thiếu nhi, Thiếu nhi với Bác Hồ” kỷ niệm 133 năm sinh nhật Bác Hồ. Các Liên đội trường Trung học cơ sở hưởng ứng và tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Tiếp tục rà soát thường xuyên, triển khai có hiệu quả mô hình “Lớp em treo ảnh Bác Hồ” trong các trường học.

-  Liên đội tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn”; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng, gia đình cán bộ chiến sĩ làm việc tại biên giới, biển đảo; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, dịch bệnh.

- Tăng cường các hình thức tuyên truyền trực quan, giới thiệu về di tích lịch sử, cách mạng, gặp mặt các nhân chứng lịch sử tại địa phương thông qua hành trình tìm về địa chỉ đỏ và qua các kênh thông tin của tổ chức Đoàn, Đội.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, xây dựng nếp sống văn hóa cho thiếu nhi; xây dựng các mối quan hệ đúng mực với gia đình, nhà trường, xã hội; bồi đắp tình yêu gia đình, nhà trường, cộng đồng, tình yêu quê hương, đất nước… phù hợp với tình hình mới của địa phương. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; tích cực tuyên truyền cho thiếu nhi về các gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt gắn với sinh hoạt theo chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục của Đội thông qua các kênh thông tin như trang tin điện tử, các trang mạng xã hội, các diễn đàn trao đổi thông tin. Hướng dẫn, tổ chức cho thiếu nhi các cuộc thi tìm hiểu và tham gia các hoạt động gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hoá, lịch sử của cộng đồng các dân tộc; xây dựng, phát triển các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương, của dân tộc. Củng cố, phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các đội hình tuyên truyền, câu lạc bộ phát thanh măng non trong nhà trường, Nhà thiếu nhi và địa bàn dân cư.

2.2. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”

- Tạo môi trường, điều kiện phát triển và nâng cao khả năng tư duy sáng tạo cho đội viên, thiếu nhi trong quá trình học tập và tham gia các hoạt động phong trào thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo, như: tổ chức các hành trình, các hoạt động về giáo dục và trải nghiệm hoạt động STEM; vận động thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi “Em yêu khoa học - Tài năng công nghệ nhí năm học 2022 - 2023; thực hiện hiệu quả mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm, sáng tạo” tích hợp, lồng ghép với nhóm các môn khoa học khác...Triển khai hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi giai đoạn 2021 - 2030.  

- Định hướng, hỗ trợ cho thiếu nhi chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học và kỹ năng thực hành xã hội; hưng dẫn cho các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh. Hưởng ứng chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thiếu nhi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giớinhằm cụ thể hoá và triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030 của Trung ương Đoàn.

- Tổ chức hiệu quả các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi thông qua tham gia cuộc thi “Đọc sách vì tương lai”, tổ chức ngày hội đọc sách, chuyên mục giới thiệu sách hay... Đẩy mạnh phong trào “Đọc và làm theo báo Đội”; hướng dẫn đội viên, thiếu nhi tham gia viết tin bài, sáng tác tác phẩm thơ, văn tham gia giải thưởng “Cây bút tuổi hồng”. Tiếp tục vận động nguồn lực xây dựng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội trong các liên đội.

- Giáo dục đội viên, học sinh ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, tôn trọng người lao động, yêu quý và bảo vệ thành quả lao động thông qua lao động tập thể; tích cực tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ” và thực hiện có hiệu quả công trình, phần việc măng non từ nguồn kinh phí kế hoạch nhỏ. Tổ chức các buổi Hội thảo gặp gỡ các nhà khoa học, người lao động, nghệ nhân, thợ giỏi; tham quan cơ sở sản xuất, làng nghề truyền thống; triển lãm về khoa học kỹ thuật…nhằm giúp các em có ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát triển các nghề truyền thống tại địa phương.

- Tiếp tục duy trì, lựa chọn các hình thức động viên, khen thưởng phù hợp, kịp thời đối với các gương thiếu nhi có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, các gương thiếu nhi vượt khó học giỏi. Tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ô Môn, giao lưu với các gương đội viên, học sinh tiêu biểu, các gương từng là đội viên, chỉ huy Đội, cháu ngoan Bác Hồ gắn với các hoạt động định hướng nghề nghiệp cho học sinh bậc Trung học cơ sở, góp phần khuyến khích các em nuôi dưỡng ước mơ, tự định hướng và chuẩn bị hành trang cần thiết để chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực, sở thích bản thân.

2.3. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các liên đội ở đô thị với các liên đội vùng sâu, vùng xa. Duy trì tổ chức hiệu quả phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”.

- Tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương học đường, tinh thần đoàn kết. Tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” trong giờ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt liên đội, chi đội và các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường tạo môi trường an toàn cho thiếu nhi trong trường học.

- Củng cố, phát triển các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi rèn luyện các kỹ năng sinh hoạt tập thể, nâng cao thể lực, phát triển năng khiếu.

- Tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi hoạt động thể dục thể thao phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, thông qua việc thực hành Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh và thực hiện các nội dung trong Chương trình “Rèn luyện đội viên”.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông cho thiếu nhi về ý thức chấp hành pháp luật, tham gia an toàn giao thông, tác hại của ma tuý, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội; nhân rộng các mô hình tuyên truyền, ngăn chặn, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp với các ngành giúp đỡ, giáo dục thiếu niên chậm tiến. Triển khai các chương trình giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sn, phòng chống HIV/AIDS trong thiếu nhi ... Hướng dẫn thiếu nhi tiếp cận, tham gia các kênh tương tác trực tuyến, truyền hình trẻ em do các cấp bộ Đoàn, Đội thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện và nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các mô hình câu lạc bộ, mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, ý thức kỷ luật cho thiếu nhi.

2.4. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

-  Triển khai chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” và các hoạt động hình thành ý thức, thói quen bảo vệ môi trường, cho đội viên, thiếu nhi thông qua các mô hình như: lớp học xanh, vì mái trường xanh, nhà vệ sinh thân thiện, vườn hoa trong khuôn viên trưng; chương trình “Ươm mầm xanh”, trải nghiệm một ngày làm nông dân, tham quan trung tâm giống, cây trồng; tham quan, dã ngoại khám phá, tìm hiểu thiên nhiên, tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tổ chức hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức tự chăm sóc sức khỏe bản thân và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, gia đình, trường học và nơi công cộng. Tổ chức các hoạt động giáo dục ý thức trách nhiệm của thiếu nhi trong phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai hiệu quả Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” giáo dục về môi trường cho thiếu nhi.

- Thực hiện “Quy tắc V2K” (Vaccine - Khẩu trang - Khử khuẩn) và tiếp tục thực hiện “Thông điệp 5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế nếu xuất hiện những biến chủng mới gây ảnh hưởng đến sức khoẻ học sinh trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp, ký kết liên tịch với các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp tổ chức hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường trong thiếu nhi.

2.5. Tạo môi trường cho thiếu nhi thực hiện lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm

 - Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức các hoạt động xây dựng văn hoá học đường thông qua câu lạc bộ kĩ năng sống; định hướng cho thiếu nhi rèn luyện, thực hành phương châm “Tiên học lễ, hậu học văn”, bồi đắp cho thiếu nhi đức tính khiêm tốn, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử và trong đời sống hằng ngày.

- Tổ chức hoạt động giáo dục, đẩy mạnh hoạt động “Nói lời hay, làm việc tốt” và chương trình “Học tập tốt – Rèn luyện chăm”, giúp thiếu nhi nhận thức được những việc làm tốt và tránh xa những điều chưa tốt; giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi.

- Giáo dục thiếu nhi lòng dũng cảm, tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày thông qua việc đẩy mạnh giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trên chuyên mục “Em làm việc tốt”, “Những bông hoa nhỏ”,Gương sáng đội viên”. Tăng cường công tác phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào “Nghìn việc tốt”.

- Đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống của thiếu nhi.

3. Công tác xây dựng Đội

3.1. Công tác đội viên

- Nghiêm túc triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên”; chuyển đổi hình thức theo dõi, đánh giá, xếp loại việc hoàn thành chương trình “Dự bị đội viên” đối với nhi đồng; “Rèn luyện đội viên” đối với đội viên, thiếu niên trên App “Làm việc tốt”. Định kỳ hằng tháng có tổng kết, khen thưởng những đội viên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên”, “Dự bị đội viên”.

- Tập trung xây dựng và triển khai các mô hình, hoạt động dành cho đội viên lớn; tập trung các nội dung giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng thực hành xã hội; tập trung giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo sân chơi để khơi dậy lý tưởng sống, khát vọng vươn lên cho đội viên lớn, chuẩn bị hành trang bước vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn.

- Thực hiện đúng quy trình bồi dưỡng, kết nạp đội viên; đổi mới hình thức kết nạp Đội, khuyến khích tổ chức tại các di tích lịch sử, cách mạng, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, tạo dấu ấn đối với thiếu nhi khi trở thành Đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đảm bảo việc quản lý đội viên theo đúng quy định của Điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đội viên.

3.2. Công tác xây dựng Ban Chỉ huy Đội

- Liên đội hướng dẫn đội viên lựa chọn đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu; phát huy tốt vai trò tự quản, thủ lĩnh của các em trong các hoạt động và sinh hoạt của Đội.

- Hội đồng Đội quận tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội. Duy trì nền nếp sinh hoạt, hoạt động của câu lạc bộ “Chỉ huy Đội”, linh hoạt tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ. Hội đồng Đội thành phố tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ Chỉ huy Đội trong năm học.

- Quan tâm, tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình Chỉ huy Đội giỏi thông qua các cuộc thi, giải thưởng, tạo môi trường rèn luyện và động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Bồi dưỡng, định hướng, giới thiệu các đội viên, chỉ huy Đội tiêu biểu đề xuất xét chọn Giải thưởng “Kim Đồng”.

3.3. Công tác xây dựng liên đội, chi đội

- Nhân rộng mô hình “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) phù hợp với địa phương, đơn vị. Duy trì sinh hoạt liên đội, chi đội với các hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung chủ đề, chủ điểm theo chương trình năm học. 

-  Liên đội, Chi đội tổ chức Đại hội theo đúng quy định Điều lệ Đội và Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

3.4. Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư

- Xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình: Câu lạc bộ sở thích, lớp học tình thương, đội tuyên truyền, phát thanh măng non, tiếng kẻng ôn bài... nhằm đa dạng hoá, duy trì hiệu quả hoạt động thiếu nhi ở địa bàn dân cư. Chủ động phối hợp với các ban, ngành tại địa phương tuyên truyền, phòng chống lao động trẻ em. Kiên trì tuyên truyền, vận động, thuyết phục gia đình, phụ huynh không để trẻ em trong độ tuổi tham gia lao động trong các ngành, nghề pháp luật không cho phép.

- Chú trọng rà soát, đánh giá chất lượng các điểm sinh hoạt, vui chơi đã xây dựng cho thiếu nhi. Thường xuyên duy trì việc sửa chữa, xây dựng mới điểm sinh hoạt, vui chơi và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp tại các điểm sinh hoạt, vui chơi do tổ chức Đoàn, Đội xây dựng.

3.5. Công tác xây dựng đội ngũ của bộ phụ trách thiếu nhi

- Duy trì và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, phụ trách chi đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Khuyến khích giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I, cấp II năm 2023. Thường xuyên cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, phụ trách chi đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn hiện nay.

4. Công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, triển khai thực hiện Luật Trẻ em

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc, vui chơi giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp hè, tháng hành động vì trẻ em, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, ngày trẻ em thế giới... Quan tâm tới các đối tượng thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, con em lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn, con em cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đang đóng quân ở các vùng biên giới, biển đảo; thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh

- Tổ chức hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em; tăng cường truyền thông về các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, ngăn ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm thiểu lao động trẻ em; ngăn ngừa nạn tảo hôn, đặc biệt, tại các vùng dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa.

- Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức các buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương; duy trì và thực hiện tốt việc phát huy quyền tham gia của trẻ em thông qua các mô hình như: Diễn đàn trẻ em, Câu lạc bộ Quyền trẻ em, phiên họp Quốc hội trẻ em… mở rộng đối tượng trẻ em tham gia đảm bảo tính đại diện cho các dân tộc, địa phương. Định kỳ tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các em, báo cáo Hội đồng Đội thành phố; đồng thời, chuyển ý kiến của trẻ em tới các ngành có liên quan đề nghị xem xét giải quyết; theo dõi quá trình giải quyết các ý kiến, kiến nghị và thông tin phản hồi với trẻ em.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Liên đội triển khai, thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023

- Hưởng ứng tích cực, có hiệu quả các hoạt động, phong trào do Đoàn, Hội đồng Đội cấp trên phát động. Có nội dung cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với tiêu chí thi đua năm học do Quận đoàn, Hội đồng Đội quận ban hành.

- Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong triển khai chương trình năm học         2022 – 2023.

- Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo theo quy định:

+ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 và Báo cáo số liệu đầu năm học (theo mẫu) gửi trước ngày 27/9/2022.

+ Báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I năm học 2022 – 2023 gửi trước ngày 04/12/2022.

 + Báo cáo tổng kết và minh chứng thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 gửi trước ngày 15/5/2023.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo các đơn vị gửi về cơ quan Quận đoàn, đồng thời gửi qua hộp thư điện tử hoidongdoi.omon@gmail.com .

Trên đây là Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 – 2023 của Liên đội THCS Ngô Quyền./.

 

Nơi nhận:

- Hội đồng Đội quận;

- Hội đồng Đội phường;

- Ban giám hiệu;

- Chi Đoàn trường;

- Các Chi đội trực thuộc;

- Lưu.

TỔNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Lan

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Đình Tuấn