Liên kết website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online:
Tổng số lượt truy cập:
Tin tức - Sự kiện
Trường THCS Ngô Quyền tổ chức tham quan, trải nghiệm cho học sinh (năm học 2022-2023)

Trường THCS Ngô Quyền tổ chức tham quan, trải nghiệm cho học sinh...

Quyết định vv thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 (Số: 04/QĐ-THCSNQ)

Quyết định vv thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tự đánh giá chất...

QĐ vv thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 (số: 03/QĐ-THCSNQ)

QĐ vv thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học...

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023 (Số 06/KHTĐG-THCSNQ)

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2022-2023 (Số 06/KHTĐG-THCSNQ)

Thông Báo mới
Quay lại

phối hợp với WHO

Ngày 05/02/2020, 16:44
phối hợp với WHO
phối hợp với WHO
phối hợp với WHO
Tập tin đính kèm:
Nguyễn Đình Tuấn

Đảng - Đoàn thể
Kế hoạch đội thiếu niên tiền phong 2022-2023

Kế hoạch đội thiếu niên tiền phong 2022-2023

LỚP TẬP HUẤN RÈN LUYỆN KĨ NĂNG XÃ HỘI

LỚP TẬP HUẤN RÈN LUYỆN KĨ NĂNG XÃ HỘI

phối hợp với WHO

phối hợp với WHO

audio ncov

audio ncov