Danh mục tin
Chi tiết tin
Quay lại

HỌP HĐSP THÁNG 01

Ngày 09/01/2017, 09:26
Ngày 12/01/2017 Trường THCS Ngô Quyền họp hội đồng sư phạm tháng 01 lúc 13h30

13h30 ngày 12/01/2017 mời tất cả CBGV - CNV họp HĐSP tháng 1.

Nội dung họp:

1) Sơ kết học kỳ I (Chất lượng HKI và các phong trào HKI năm học 2016-2017;

2) Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2017;

3)Thảo luận;

4) Kết luận của Hiệu trưởng.

Tập tin đính kèm:
Trần Văn Đường